راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


027

ینجا ایران است!

 

کشوری که بعضی مرد هایش

 

جوری نگاه به اندامت و پاهایت میکنند...

... ...

که از زندگی خسته میشوی!

 

همیشه هم همان پسری که میگوید به فکر تنت نیست بیشتر دنبال رنگ لباس زیرت میگردد!

 

آری اینجا ایران است 100% اسلامی

آنقدر اسلامی که مردهایش به بهانه شلوغی مترو آنقدر خودشان را بهت میمالند که ارضا شوند!

 

همان جایست که در تاکسی پیرمرد آرام پشت دستش را به پاهایت میکشد

 

همان بهشتی که روی خط عابر پیاده بخواهی عرض خیابان را طی کنی کلکسیونی به عشق تنت ترمز میزنند

 

همان جایی که در دانشگاه استاد هایش برایت تیک میزنند 20 را میدهند به شرطی که اهل شیطنت باشی

 

حرف زیاد است من فرصت نوشتن دارم ولی شانه های تو دیگر کشش این سنگینی غم ها را ندارد , آن روی سکه بود که میخواستیبرچسب ها:
منبع مطلب